Notarialne wsparcie dla czynności cywilnych

Zakup nieruchomości to od dawna najczęstszy powód wizyty u notariusza, jednak zakres czynności, w których jego podpis i pieczęć mogą okazać się niezastąpione, jest znacznie szerszy. Podział majątku, rozdzielność majątkowa, zakres terenu do wyłącznego użytkowania – to wszystko uzgodnienia, które nie tylko wymagają formy pisemnej, ale też stosownych pieczęci.

Majątek firmy i spółki, a majątek prywatny

O ile w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej sprawa wydaje się prosta, gdyż jej właściciel całym swoim prywatnym majątkiem odpowiada za stan finansów firmy i za jej długi, o tyle już umowy spółki, a także podział prywatnego majątku ze współmałżonkiem warto określić w stosownym dokumencie notarialnym, zwłaszcza jeśli w trakcie trwania małżeństwa sytuacja ta się dynamicznie zmienia.

Zakładając firmę czy też wstępując do spółki w trakcie trwania związku małżeńskiego, warto się wesprzeć takim narzędziem, aby uchronić rodzinę przed problemami finansowymi. Odpowiedzialność i racjonalne spojrzenie na wszystkie możliwe scenariusze pozwalają ochronić nie tylko swój interes, ale też dobro rodziny, które w najbardziej krytycznych momentach są przecież najważniejsze.

Pełnomocnictwo i notarialne poświadczenie zgodności z oryginałem

Czynności notarialne nie zawsze jednak związane są bezpośrednio z finansami. Bardzo często, podczas czynności urzędowych lub w transakcjach kupna – sprzedaży, pojawia się bowiem wymóg dysponowania pełnomocnictwem notarialnym lub poświadczeniem zgodności kopii dokumentu z oryginałem, wystawionym przez notariusza. Nierzadko to nie tyle dopełnienie wszystkich zabezpieczeń czynności, a podstawa do tego, aby mogła ona mieć oczekiwany skutek formalno-prawny.

Do notariusza zawsze warto się także zwrócić w momencie zawierania wszelkich umów. Jego obiektywne spojrzenie na każdą transakcję pozwoli nie tylko zabezpieczyć interes wszystkich stron, ale też dopełnić wszelkich formalności, które w trakcie czynności mogłyby umknąć osobom bezpośrednio zaangażowanym w realizację swoich interesów. Dzięki wsparciu notariusza uniknąć można błędów pisarskich, braków w dokumentacji i wielu innych uchybień, które mogą stanowić podstawę do podważenia ważności umowy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy notariusz-bydgoszcz.com.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here