Co musisz wiedzieć o ustawie o OC?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 2003 roku reguluje między innymi kwestie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla właścicieli pojazdów. Polisa chroni kierowcę przed roszczeniami z tytułu szkód spowodowanych w trakcie prowadzenia, a nawet postoju auta. Oto kilka najważniejszych elementów ustawy i ciekawostek.

Suma gwarancyjna wynosi ponad 5 milionów euro

W przypadku szkód na osobach suma gwarancyjna polisy OC wynosi 5,22 mln euro na jedno zdarzenie komunikacyjne, w tym maksymalnie 1,05 mln euro na jednego poszkodowanego. Jeśli chodzi o szkody na mieniu, maksymalna wartość odszkodowania pokrywana przez towarzystwo ubezpieczeniowe to również 1,05 mln euro.

Polisa OC zakłada wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do pokrycia odszkodowania, jednak istnieją wyłączenia z odpowiedzialności, przy których ubezpieczyciel na zasadzie regresu będzie domagał się od sprawcy zwrotu kosztów. Dotyczą one między innymi prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych substancji psychoaktywnych, kierowania pojazdem bez uprawnień, jak również prowadzenia kradzionego auta.

Automatyczne przedłużenie ubezpieczenia

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do poinformowania ubezpieczonego o końcu umowy na 2 tygodnie przed jej zakończeniem. Jeżeli ubezpieczony nie złoży pisemnego wypowiedzenia umowy najpóźniej na dzień przed końcem jej upływu, towarzystwo automatycznie ją przedłuża, z wyjątkiem sytuacji, gdy składki nie są regularnie opłacane. Z jednej strony to wygodne rozwiązanie, jednak zawsze warto poszukać lepszej oferty. Przydatny będzie między innymi internetowy kalkulator OC dostępny pod tym adresem: https://kioskpolis.pl/kalkulator-oc-ac/

Dowód posiadania ważnego ubezpieczenia

Jedyną możliwością udowodnienia, że auto posiada ważne ubezpieczenie OC jest przedstawienie samej polisy lub innego dokumentu wystawionego przez ubezpieczyciela. Dlatego, prowadząc auto, polisę najlepiej zawsze mieć przy sobie wraz z dowodem rejestracyjnym i prawem jazdy.

Polisa może zostać wypowiedziana przed upływem jej terminu

Ubezpieczenie OC może zostać wypowiedziane wcześniej. Następuje to na przykład w sytuacji, gdy auto zostało sprzedane, a nowy właściciel pragnie poszukać innego ubezpieczenia. Co więcej, poprzedniemu ubezpieczonemu przysługuje zwrot części składki dotyczącej okresu, w którym nie będzie on korzystał z polisy. Zwrot powinien nastąpić w ciągu 14 dni.

Odszkodowanie wypłacane w ciągu miesiąca

Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłacenia poszkodowanemu odszkodowania w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia o zaistnieniu szkody. Istnieją jednak wyjątki od tej sytuacji. Dzieje się tak na przykład, gdy okoliczności zdarzenia są wciąż wyjaśniane. Wówczas ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia bezspornej części odszkodowania, a pozostałej kwoty najpóźniej po czternastu dniach od wyjaśnienia okoliczności. Jeśli w sprawie nie toczy się proces, całość odszkodowania musi być jednak wypłacona w ciągu 90 dni od zgłoszenia szkody.

Indywidualna wycena składki

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą wyceniać wysokość wkładki na polisę OC kierując się własnymi kryteriami i algorytmami służącymi do oceny ryzyka. Przedstawiciele niektórych zawodów, na przykład kurierzy, często spotykają się z zaporowymi wysokościami składek. Nie należy się tym martwić, warto porównać jak najwięcej ofert i znaleźć najkorzystniejszą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here