Na czym polega ulga za złe długi i kto może z niej skorzystać

Wielu przedsiębiorców spotyka się z sytuacją, gdy kontrahent nie opłaca faktury VAT. W takich przypadkach można skorzystać z tak zwanej ulgi za złe długi. Czym dokładnie jest tego typu ulga i kto może z niej skorzystać?

W przepisach podatkowych znajduje się specjalna ulga, która umożliwia odzyskanie podatku w przypadku przeterminowanych należności. To tak zwana ulga za złe długi. Ma ona zastosowanie dla tych transakcji, w przypadku których termin płatności minął co najmniej 90 dni temu.

Wierzyciel, czyli osoba, która powinna otrzymać w tym przypadku zapłatę za wystawioną fakturę, ma wówczas prawo do:

– zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o wartość należności lub jej część
– zwiększenia straty poniesionej na skutek braku spłaty

W związku z tym takie rozwiązanie pozwala przedsiębiorcy na zmniejszenie negatywnych skutków związanych z nieopłaceniem faktury przez nierzetelnego kontrahenta w wyznaczonym terminie.

Aby można było skorzystać z ulgi za złe długi, konieczne jest spełnienie określonych wymogów, a mianowicie:

– wyświadczona usługa lub dostarczony towar muszą być dokonane na rzecz podatnika VAT, który posiada rejestrację jako czynny podatnik VAT – nie może być on w stanie postępowania upadłościowego lub też likwidacji
– w dni przed dniem złożenia deklaracji podatkowej, która będzie korektą, wierzyciel i dłużnik muszą być zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, a dłużnik nie może być w stanie postępowania upadłościowego lub likwidacji
– nie może upłynąć okres ponad 2 lat od momentu wystawienia faktury, której dotyczy wierzytelność – termin liczony jest od końca roku, w którym dokument został wystawiony
– transakcja nie może dotyczyć zagranicznych przedsiębiorców – możliwa jest tylko w przypadku transakcji krajowych

Przedsiębiorca korzystający z ulgi za złe długi musi także przygotować odpowiednią deklarację VAT z zawiadomieniem VAT-ZD.

Skorzystanie z ulgi za złe długi niesie również konsekwencje dla dłużnika, który nie opłacił swojego zobowiązania. Wówczas jest on zobligowany do zwiększenia podstawy obliczenia swojego podatku lub też do zmniejszenia straty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here