You are here: Home > Ekologia > Źródło tlenków azotu

Źródło tlenków azotu

Źródłem tlenków azotu są procesy spalania w silnikach samochodowych, które są odpowiedzialne za ok. 50 % całości emisji.

Inne źródła emisji to spalanie pozostałych paliw, produkcja energii elektrycznej i procesy przemysłowe. Dwutlenek azotu NO2 — reagując z wodą— tworzy kwas azotowy HNO3 Może on przedostawać się także do roślin i zwierząt w stanie gazowym, w wyniku czego powstająw organizmie toksyczne substancje — azotyny. Podobnie jak w przypadku dwutlenku siarki — istotnym problemem jest eksport tlenków azotu do krajów sąsiednich, przy czym powtarza się zależność znana już z eksportu S02 — ponieważ w Europie przeważają wiatry zachodnie, im dalej na wschód, tym bardziej poszkodowane jest państwo. Ogólne oddziaływanie tych zanieczyszczeń jest mniejsze niż w przypadku SO2 , co bynajmniej nie zmniejsza skali szkód wywoływanych przez tlenki azotu w rejonach poddanych ich szczególnemu oddziaływaniu. W naszym kraju obszary te (pomijając wszystkie rejony zurbanizowane o dużym natężeniu ruchu samochodowego) to nade wszystko strefy położone wokół zakładów azotowych, spośród których cztery największe to prawdziwe kolosy przemysłu chemicznego w Polsce. Pod względem wielkości są to największe przedsiębiorstwa w branży chemicznej w naszym kraju, zaś obrót każdego z nich przekracza 100 min złotych rocznie.

Podobne do dwutlenku siarki działanie, choć wielokrotnie bardziej toksyczne, wykazuje kwas fluorowodorowy, powstający w wyniku emisji fluoru do atmosfery. Główne emitory to zakłady nawozów fosforowych i huty aluminium; największy truciciel tej branży — huta w Skawinie pod Krakowem — został zamknięty na początku lat 80., ze względu na ogromne ilości emitowanych zanieczyszczeń, które fatalnie odbijały się na stanie zdrowia mieszkańców całego Krakowa, a także na stanie jego zabytków. Kwas HF bardzo szybko wchodzi w reakcje w nawet lekko wilgotnym powietrzu z większością metali i niemetali, czyli de facto zawsze, wszędzie i z większością substancji.

Comments are closed.