You are here: Home > Ekologia > Zasoby wyczerpywalne – odnawialne

Zasoby wyczerpywalne – odnawialne

Zasoby wyczerpywalne – odnawialne pełnią ważną rolę w krajach rozwijających się. Drewno stanowi ważny surowiec opałowy w gospodarstwach domowych biedniejszych rejonów świata. Jego brak stanowi od wielu lat fundamentalny problem. Wycinanie wszystkiego, co da się spalić prowadzi do erozji i — przy sprzyjających warunkach klimatycznych — pustynnienia. Szczególnie dotkliwie proces ten daje o sobie znać w strefie Sahelu (na południe od Sahary). Perspektywicznie nie wyklucza się nawet wzrostu udziału drewna w bilansie energetycznym nawet krajów uprzemysłowionych, gdyż leżące odłogiem (wskutek nadmiernej produkcji rolnej, np. w krajach EWG) tereny można przeznaczyć pod plantacyjną uprawę szybko rosnących gatunków drzew. Wysuszone nawozy organiczne dostępne są w ilości regulowanej pogłowiem zwierząt hodowlanych w poszczególnych rejonach świata i zużywane jako materiał opałowy.

Comments are closed.