You are here: Home > Ekologia > Zasoby wodne i ich degradacja

Zasoby wodne i ich degradacja

Woda jest czynnikiem niezbędnym zarówno dla życia codziennego każdego z nas, jak i dla rolnictwa, przemysłu, gospodarki komunalnej i innych gałęzi. Globalny ekosystem lądowy uzależniony jest od zasobów wód słodkich, stanowiących niewielki procent wszystkich wód. Zdecydowaną większość stanowią wody oceanu światowego, których uzdatnienie pociąga za sobą tak wielkie koszty, że pozwalają sobie na to tylko bogate kraje naftowe.

Problemy z zaopatrzeniem w wodę występująnajdrastyczniej w krajach zwrotnikowych i podzwrotnikowych, obfitujących w obszary pustynne. Szacuje się, że deficyt wodny Izraela wynosić będzie w 2000 roku 200 mln m3, zaś uzdatnienie 250 mln m3 wody morskiej wymaga inwestycji rzędu 1 mld USD. Problemy z wodą stanowią potencjalną przyczynę konfliktów międzynarodowych. Wybudowanie wielkiej tamy im. Ataturka na Eufracie przez Turcję wywołało protesty państw bliskowschodnich, przez które przepływa Eufrat w dalszym biegu (Irak i Syria).

Comments are closed.