You are here: Home > Ekologia > Zanieczyszczenia obszarowe

Zanieczyszczenia obszarowe

Zanieczyszczenia obszarowe, których źródłem jest rolnictwo, możliwe są do wyeliminowania poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Z jednej strony bowiem należy tak gospodarować na obszarach granicznych (użytek rolny – woda), aby ograniczać do minimum spływ powierzchniowy do wód. Wiąże się z tym zadbanie o istnienie użytków ekologicznych w najbardziej newralgicznych rejonach oraz stosowanie zabiegów przeciwerozyjnych. Z drugiej zaś strony bardzo ważny jest rodzaj stosowanych nawozów, a szczególnie ich podatność na wy płukiwanie z pól. Nawozy winny stawać się rozpuszczalne dopiero w okresie ich maksymalnego zapotrzebowania przez rośliny, a więc w okresie najbujniejszego wzrostu. Z drugiej strony należy wpływać na poprawę zdolności sorbcyjnych gleby — przez zwiększanie w niej zawartości próchnicy.

Comments are closed.