You are here: Home > Ekologia > Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe

Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe

Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe nie są jedynymi substancjami zanieczyszczającymi powietrze. Dioksyny to bardzo toksyczne związki chemiczne, wykryte po raz pierwszy w 1957 roku przy okazji poszukiwania przyczyn dolegliwości pracowników zakładów chemicznych BASF w Niemczech. Dostają się one do organizmu wszelkimi możliwymi drogami: przez skórę, układ oddechowy i pokarmowy. Nie zatruwają natychmiast, lecz zabijają powoli, nawet po latach. Noworodki, których matki uległy zatruciu dioksynami, rodzą się z bardzo poważnymi wadami, np. rozszczepieniem kręgosłupa. Powstają w wielu miejscach, m.in. podczas spalania śmieci, w procesie produkcji chemicznych środków ochrony roślin, podczas produkcji w zakładach papierniczych, w ściekach, podczas spalania paliw. Wg szacunków badań holenderskich produkujemy dioksyn 2,5 raza więcej niż w Niemczech i czterdziestokrotnie więcej niż w Norwegii.

Comments are closed.