You are here: Home > Ekologia > Zakwaszenie wód

Zakwaszenie wód

Zakwaszenie wód to również jeden z negatywnych skutków kwaśnych opadów. Wzrost kwasowości dotyczy także osadów dennych. Ponieważ w wyniku zmian następuje zwiększenie przezroczystości wody, zwiększa się również miąższość strefy fotycznej. Efektem tego jest wzrost produkcji pierwotnej, a ponieważ kwaśne środowisko nie sprzyja rozkładowi materii, następuje szybki przyrost osadów dennych. Rozwijają się przede wszystkim organizmy acidofilne, np. mchy. zaś wymierają raki, ślimaki, łosoś, sieja i in. W Szwecji acidotrofizacja spowodowała wyginięcie 20% ryb w jeziorach, niektóre zaś akweny zostały całkowicie pozbawione życia. Ważnym czynnikiem sprzyjającym zakwaszeniu jest „bezbronność” jezior szwedzkich, spowodowana ich podłożem, z natury kwaśnym (tarcza fennoskandzka zbudowana jest z kwaśnych skał magmowych i przeobrażonych l Dodatkowo wzrost kwasowości sprzyja koncentrowaniu się w wodzie związków aluminium, toksycznych dla organizmów żywych. Najbardziej zagrożone rejony Polski to Tatry Wysokie (ponieważ Tatry Zachodnie zbudowane są głównie ze skały wapiennych, a związki wapnia buforują zakwaszenie), Sudety (ze względu na duży udział kwaśnych skał w podłożu i największe stężenia kwaśnych deszczów), Góry Świętokrzyskie oraz jeziora dystroficzne (patrz wyżej) i stawy śródleśne. W rezerwacie „Czarna Wisełka” w Beskidzie Śląskim wskutek zakwaszenia wyginęła populacja pstrąga potokowego.

Warto może na zakończenie przeglądu zanieczyszczeń odpowiedzialnych za kwaśne deszcze zwrócić uwagę na rolę przemysłu nawozów sztucznych. Produkujące je zakłady mają swój udział w emisji kwaśnych zanieczyszczeń. Azot i fosfor był już wspominany, zaś trzeba do tego dodać jeszcze siarkę, gdyż kwas siarkowy jest ważnym składnikiem produkcji nawozów fosforowych.

Comments are closed.