You are here: Home > Ekologia > Zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie odpadów

Zadaniem właściwej gospodarki odpadami jest ograniczenie ich ilości, ponowne wykorzystanie oraz zagospodarowanie składowisk. Jednym z możliwych rozwiązań problemu odpadów jest stosowanie technologii mało- i bezodpadowych w działalności gospodarczej. Polegać one mogą np. na produkcji biogazu ze szczątków organicznych lub uzyskiwaniu z nich kompostu jako nawozu organicznego. Przetworzenie gnojowicy pozwala na uzyskanie wysokokalorycznego biogazu o wartości opałowej 30 MJ/m3. Wykorzystanie biogazu do produkcji energii pozwala uzyskać zwrot kosztów przerobu odpadów. Istnieją bezodpadowe metody odsiarczania spalin, z powodzeniem wdrażane w kilku polskich przedsiębiorstwach. Wytwarzanie przedmiotów, które w prosty sposób poddać można utylizacji, pozwala na ich późniejsze „czyste” spalanie. Możliwość stosowania tej metody zależy jednak od rodzaju odpadów. Przykładowo spalanie opakowań produkowanych z polietylenu i polipropylenu nie stanowi problemu, jednak już spalanie opakowań z polichlorku winylu, produkowanego u nas w dużych ilościach, jest bardzo niebezpieczne ze względu na wydzielanie się w procesie spalania trującego chlorowodoru.

Comments are closed.