You are here: Home > Ekologia > Wylesianie strefy równikowej

Wylesianie strefy równikowej

Wylesianie strefy równikowej nabrało ogromnego przyspieszenia po drugiej wojnie światowej, gdy w krajach strefy równikowej i zwrotnikowej wycięto około połowę wszystkich istniejących lasów. W samej tylko Amazonii ubywa rocznie 70 tys. km2 lasów rocznie – nieco więcej wynosi powierzchnia wszystkich polskich lasów. Największe zagrożenie, jakie niesie ze sobą karczunek lasów tropikalnych to potencjalne zmiany klimatyczne, następujące w wyniku zakłócenia równowagi gazowej w atmosferze. Lasy te pełnią bardzo ważną rolę w kształtowaniu globalne; cyrkulacji atmosferycznej i naruszenie ich struktury może doprowadzić do zmian klimatycznych o trudno dziś przewidywalnych konsekwencjach. Przyczyny ekonomiczne wycinania lasów tropikalnych to z jednej strony pozyskanie wielu cennych gatunków drewna na eksport do krajów wysoko rozwiniętych (największym importerem drewna jest Japonia) oraz na opał, z drugiej zaś— pozyskanie nowych terenów dla rolnictwa. Przy okazji pozyskiwania drewna przeznaczonego na eksport spala się bezużytecznie mniej cenne gatunki, wprowadzając do atmosfery olbrzymie ilości CO2 Dodatkowo czynnikiem degradacji lasów równikowych stają się problemy dotąd typowe dla krajów Północy. Pod budowę autostrady transamazońskiej o długości prawie 5 tys. km wykarczowano duże połacie dżungli amazońskiej.

Comments are closed.