You are here: Home > Ekologia > Wskazniki ekologiczne

Wskazniki ekologiczne

Dotychczas zwracaliśmy uwagę na to, że pewne szczególne czynniki określają, jakiego typu organizmy mogą występować w danym środowisku. Jeśli teraz odwrócimy tę zależność, to będziemy mogli określić rodzaj czynników lub środowiska na podstawie występujących w nim organizmów. Organizmy te określamy mianem wskaźników biologicznych.

W ekologii jako wskaźniki biologiczne wykorzystuje się gatunki o wąskim zakresie tolerancji, stenotopowe, ponieważ ich obecność w środowisku świadczy o działaniu lub występowaniu danego czynnika.

Comments are closed.