You are here: Home > Ekologia > Tolerancja organizmów na działanie czynników srodowiskowych

Tolerancja organizmów na działanie czynników srodowiskowych

Możliwość występowania organizmu w określonej przestrzeni jest uwarunkowana czynnikami środowiska abiotycznego i biotycznego. Wykształcone w trakcie ewolucji przystosowania do określonych warunków środowiskowych są uwarunkowane genetycznie. Każdy gatunek ma jednak możliwość wyrównywania, równoważenia zmian czynników środowiskowych i życia w pewnych granicach, wyznaczonych przez maksymalną i minimalną wartość działającego czynnika.

Genetycznie utrwaloną zdolność organizmu do kompensow ania zmian środowiska nazywamy tolerancją.

Wartość czynnika, przy którym organizm najlepiej funkcjonuje i ma najlepsze warunki do rozmnażania nazywamy wartością optymalną.

Środowisko, w którym wszystkie warunki zewnętrzne występują w najkorzystniejszych ilościach, nazywamy optimum ekologicznym.

Comments are closed.