You are here: Home > Ekologia > Termika mas wody oceanicznej

Termika mas wody oceanicznej

Termika mas wody oceanicznej i krążenie wody w oceanie światowym są uwarunkowane dostawami energii słonecznej. Stanowią one potencjalne źródło ogromnej energii, jednak jej wykorzystanie napotyka ogromne trudności techniczne i znajduje się zaledwie w stadium prób. Przejawem energii oceanu jest m. in. falowanie, prądy morskie, zróżnicowana termika wód. O tym, jakie siły drzemią w falowaniu, świadczą możliwości pojedynczych fal, nazywanych tsunami. Ich przyczyną mogą być trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów lub osuwiska podmorskie. Fala wywołana wybuchem wulkanu Krakatau miała wysokość ponad 30 metrów i przenosiła okręty o kilka km w głąb lądu. Wysokość fali, która powstała w następstwie ogromnego osuwiska podmorskiego, powstałego 105 tys. lat temu u wybrzeży Hawajów, i która zniszczyła 50 metrowej wysokości wydmy u wybrzeży Australii, oszacowano na 375 metrów. Jakie siły tkwią w prądach morskich, niech świadczy ilość wody, płynącej tymi wewnątrzo ceanicznymi rzekami. Golfsztrom czyli Prąd Zatokowy niesie w sobie ponad 100 min m5/s wody. Rzeki już znacznie mniej, np u ujścia Wisły notujemy przeciętny przepływ 1100 m3/s wody, a u ujścia Amazonki 120 tys m3/s.

Comments are closed.