You are here: Home > Ekologia > Surowce energetyczne i nieenergetyczne w Polsce

Surowce energetyczne i nieenergetyczne w Polsce

W skali świata generalnie nie grozi nam brak surowców, jednak w Polsce sytuacja nie przedstawia się tak dobrze. Zasoby węgla kamiennego szacuje się na 65 mld ton, a węgla brunatnego — na 14.5 mld ton. Szacowanie żywotności złóż eksploatowanych przez istniejące i budowane kopalnie przewiduje zakończenie eksploatacji węgla kamiennego w GOP w 2070 roku, węgla brunatnego — w 2030 roku. Mimo, że istnieją ogromne złoża soli kamiennej, szacowane na 87 mld ton, może zacząć jej w najbliższych latach brakować, ponieważ ze względów bezpieczeństwa zostanie zamknięta większość kopalń.
Rudy miedzi, których zasoby szacuje się na 3.4 mld ton, w strefie ekonomicznej opłacalności wydobycia (do 1200 m; przyczyną jest bariera cieplna) wyeksploatujemy do 2025 roku. Podobnie rudy cynkowo – ołowiowe (zasoby wynoszą 230 min ton), siarkę (zasoby wynoszą 863 min ton) i gaz ziemny. Niewiele posiadamy złóż ropy naftowej (największe znajdują się na północ od przylądka Rozewie — ponad 20 min ton) i gazu ziemnego. O budowie nowych kopalń decydować będą czynniki ekonomiczne, czyli światowe ceny surowców. Pamiętać należy jednak o tym, że nasze najlepsze złoża (dogodne warunki wydobycia i dobry gatunek surowca) zostaną do tego czasu wyczerpane.

Comments are closed.