You are here: Home > Ekologia > Struktura przyrody

Struktura przyrody

Struktura przyrody nie kończy się na organizmie. Zwierzęta lub rośliny tego samego gatunku tworzą większe zespoły współpracujących ze sobą organizmów — populacje. Populacje różnych gatunków, żyjące na określonym terenie, to biocenozy, w których organizmy powiązane są ze sobą siecią zależności pokarmowych. Biocenoza i wszystkie nieożywione elementy umożliwiające rozwój organizmów (powietrze, podłoże, woda, warunki klimatyczne) stanowią układ zamknięty ekosystem. Duże jednostki przyrodnicze o podobnej strukturze, występujące na wielkich przestrzeniach, jak lasy, oceany, pustynie itp., nazywamy biomami. Te z kolei składają się na jednostki wyższego rzędu—planety. W tym miejscu należy pamiętać, że życie w znanej nam formie i ożywione poziomy organizacyjne stwierdzono — jak na razie — tylko na Ziemi. W wymiarze kosmicznym — planety ze swoją gwiazdą tworzą układy słoneczne, a te dalej galaktyki, gromady galaktyk, a całość nazwano wszechświatem. Granice wszechświata nie są nam znane, człowiek zaś dysponuje coraz to doskonalszymi urządzeniami, pozwalającymi mu sięgać w jego otchłań.

Comments are closed.