You are here: Home > Ekologia > STRUKTURA EKOSYSTEMU

STRUKTURA EKOSYSTEMU

Wszystkie organizmy tworzące biocenozę są układem funkcjonalnym. Układ ten jest złożoną całością w której połączone są ze sobą populacje organizmów żywych oraz organizmy ze środowiskiem. Jest to podstawowy układ ekologiczny.

Biocenoza wraz ze wszystkimi elementami abiotycznymi działającymi w środowisku, w którym bytuje, to ekosystem.

Ekosystemy różnią się wielkością i środowiskiem, w jakim występują ale zawsze mają taką samą strukturę. Główna masa producentów koncentruje się zawsze w najwyższym piętrze ekosystemu, najbliżej światła. Rozmieszczenie konsumentów jest uzależnione od ich wymagań pokarmowych i tolerancji w stosunku do różnych czynników ekologicznych, np. temperatury, wilgotności. Destruenci gromadzą się na dnie ekosystemów, gdzie osadza się martwa materia organiczna — detrytus

Comments are closed.