You are here: Home > Ekologia > Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiskami dokumentacyjnymi przyrody nieożywionej są nie wyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do udostępnienia — ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych oraz fragmenty eksploatowanych i nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. Jako nowa forma ochrony przyrody, która — podobnie jak niżej wymienione — obowiązuje dopiero od kilku lat, nie jest ona licznie reprezentowana. Zarejestrowano bowiem dopiero 4 tego typu obiekty o powierzchni 17,4 ha.

Comments are closed.