You are here: Home > Ekologia > Smog

Smog

Smog (z języka angielskiego: smoke – dym + fog – mgla) to szczególnie niebezpieczny rodzaj zanieczyszczeń występujący w wielkich aglomeracjach miejskich. Wyróżniamy dwa jego podstwowe typy, różniące się sposobem powstawania i warunkami występowania. Kwaśny smog londyński powstaje w warunkach pogody inwersyjnej podczas wysokiej emisji zanieczyszczeń. Pogoda tego typu charakteryzuje się bardzo nieznacznymi ruchami powietrza (brak wiatru), co powoduje, że zanieczyszczenia nie są usuwane znad miasta. Główne składniki smogu londyńskiego to CO,, CO, SO,, sadza i in. Występuje on w okresie jesienno – zimowym, przy dużej wilgotności powietrza i temperaturach od -3°C do +5°C. Pojawia się najczęściej rano i wieczorem. Ze względu na dużą wilgotność powietrza i duże zanieczyszczenie widoczność podczas smogu spada nawet poniżej 100 m. Podczas trzydniowego smogu w Londynie w roku 1952 zmarło w wyniku zatrucia i chorób dróg oddechowych kilka tysięcy osób. Doliczyć do tego trzeba olbrzymie straty gospodarcze – niszczenie budynków i urządzeń miejskich, wydatki na służbę zdrowia, szkody w uprawach ogrodowych i szklarniowych itp.

Smog fotochemiczny typu Los Angeles powstaje również w warunkach inwersyjnych, lecz występuje głównie w miesiącach letnich i w porze okołopołudniowej w zwrotnikowych szerokościach geograficznych. Temperatura waha się od 24°C do 35°C, insolacja jest bardzo intensywna, wilgotność spada poniżej 70%, ruchy powietrza są nieznaczne, zaś widoczność stosunkowo dobra, jak na rejon silnie zanieczyszczony, bo sięga ponad 1500 m. Związki tworzące trującą mieszaninę smogu to przede wszystkim tlenki azotu, CO, węglowodory, ozon troposferyczny i in. Powstaje on w wyniku bardzo dużego natężenia mchu samochodowego.

Comments are closed.