You are here: Home > Ekologia > Składniki atmosfery oddziałują na człowieka

Składniki atmosfery oddziałują na człowieka

Składniki atmosfery oddziałują na człowieka w sposób pozytywny bądź negatywny, a oddziaływanie to zawsze odczuwamy bezpośrednio, czując np. dym w powietrzu lub pośrednio — przy pogarszającym się samopoczuciu wskutek przyjęcia zbyt dużej dawki promieniowania. Stąd przy rozpatrywaniu zanieczyszczeń obecnych w powietrzu należy brać pod uwagę nie tylko czynniki odbierane przez nasze zmysły, ale i te niewidzialne. Substancje obce, czyli nie stanowiące naturalnego składu atmosfery, dostają się do niej w wyniku działalności antropogenicznej bądź też w wyniku zajścia nietypowych, gwałtownych procesów’ naturalnych, jak np. wydostanie się ogromnych ilości siarkowodoru z jeziora Nyos w Kamerunie, który, gdy chmura tego gazu napłynęła nad wioskę, spowodował śmierć kilkuset osób. Podobnie zmienia skład atmosfery potężna erupcja wulkaniczna, np. wybuchu Krakatau. Według jednej z hipotez — za wymarcie gadów przed 65 min lat obarcza się odpowiedzialnością zapylenie atmosfery i następujące w efekcie długotrwałe zmniejszenie dostępu promieniowania słonecznego, które nastąpiło na skutek zderzenia się Ziem: z potężnym meteorytem. Zmiany na Ziemi zachodzą zarówno z przyczyn naturalnych, jak i sztucznych. Te sztuczne są w stosunku do naturalnych niewielkie, jeśli rozpatrujemy geologiczną skalę czasu, jednak niepokoić może fakt ich niezwykle dużej dynamiki.

Comments are closed.