You are here: Home > Ekologia > Selektywna gospodarka odpadami

Selektywna gospodarka odpadami

Selektywna gospodarka odpadami umożliwia znaczne zmniejszenie kosztów ich składowania, gdyż duży procent wyselekcjonowanych odpadów można zużyć jako surowiec wtórny lub poddać całkowitej utylizacji. Segregacja odpadów nie jest oczywiście możliwa bez stworzenia odpowiedniego zaplecza technicznego. Dotychczasowe pojemniki winny zostać zastąpione odpowiednio oznakowanymi pojemnikami przeznaczonymi na różne typy odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpadki organiczne itp.
Coraz większą popularność w gospodarce światowej zyskuje powtórne użycie odpadów (surowców wtórnych) w procesie produkcji, czyli tzw. recykling. Przykładem może być produkcja aluminium, która wzrasta od kilku lat wyłącznie w oparciu o odzyskiwanie złomu aluminiowego. Zużycie energii na wyprodukowanie tony aluminium z boksytów jest dwudziestokrotnie większe niż podczas produkcji z surowców wtórnych. Istnieją zakłady przerobu popiołów z elektrociepłowni na kruszywo budowlane. Pierwszą tego typu inwestycję otworzono w Gdańsku. Osiągnięta zostaje przy tym podwójna korzyść: oszczędność miejsca pod składowisko popiołów i oszczędność naturalnego kruszywa.

Comments are closed.