You are here: Home > Ekologia > Rozmieszczenie losowe populacji

Rozmieszczenie losowe populacji

Rozmieszczenie losowe, przypadkowe jest wprawdzie typowe dla niektórych gatunków, ale w warunkach naturalnych występuje dość rzadko . Taki typ rozmieszczenia spotyka się u niektórych drobnych stawonogów. Przykładem jest rozmieszczenie krocionogów w ściółce leśnej. Przeglądając kwadraty ściółki o powierzchni lm2, stwierdzamy, że w’ niektórych w ogóle nie ma zwierząt, w innych jest ich od jednego do kilku, a jeszcze w innych – aż kilkanaście. To zwykły przypadek decyduje, że w jednym miejscu żyje dużo osobników, a w innym mniej. Średnia arytmetyczna osobników na jednostkę powierzchni nie daje tu pojęcia o sposobie rozmieszczenia się w środowisku. Do gatunków charakteryzujących się przypadkowym rozmieszczeniem zaliczamy też fiołki Viola, soliroda zielnego Salicomia herbacea i kozibroda pajęczykowatego Tragopogon heterospermus.

Rozkład przestrzenny decyduje o stopniu rozwoju stosunków sąsiedzkich pomiędzy osobnikami tworzącymi populację, Sąsiedztwo może mieć skutki pozytywne lub negatywne . Jedne i drugie zależą od sposobu i siły oddziaływania sąsiadów na siebie.

Struktura przestrzenna populacji jest jednym z czynników określających stan fizjologiczny osobników. Ona wpływa też na stosunki ilościowe w populacjach.

Comments are closed.