You are here: Home > Ekologia > Pustynnienie

Pustynnienie

Pustynnienie to proces prowadzący z roku na rok do wzrostu powierzchni pustyń na świecie. Ocenia się, że rocznie pustynia pochłania około 60 tys. km: nowych terytoriów. Strefy najbardziej zagrożone pustynnieniem to obszary położone wokół dzisiejszych pustyń, m. in. strefa wokół Sahary w Afryce, szczególnie zaś jej południowa część zwana Sahelem. Przyczyny tego stanu rzeczy są dwojakie. Z jednej strony przyroda pomaga w procesie pustynnienia w okresach wieloletniej suszy, z drugiej zaś działa nadmierna aktywność gospodarcza człowieka. Strefa Sahelu to rejon — z powodu wysokiej stopy przyrostu naturalnego państw rozwijających się — coraz gęściej zaludniony. Istnieje więc potrzeba wyżywienia coraz większej liczby ludzi przy coraz bardziej kurczących się zasobach żywieniowych. Podstawą egzystencji tych koczowniczych i półkoczowniczych plemion jest hodowla zwierząt. Jednak nadmierna ich ilość przypadająca na jednostkę powierzchni pastwiska powoduje wyjedzenie całej trawy, zaś uruchomione po zniesieniu pokrywy roślinnej piaski dopełniają dzieła zniszczenia. Półpustynia lub sucha sawanna zamieniają się w pustynię.

Podobne skutki ma wycinanie drzew i krzewów na opał. Poszukiwanie opału w suchych rejonach świata stanowi jedno z najbadziej czasochłonnych zajęć ludności. Trwająca od lat susza wspomaga proces pustynnienia, zaś sytuację dramatycznie pogarszają plemienne konflikty Afrykańczyków. Wojny plemienne są często wynikiem istnienia sztucznych podziałów terytorialnych, ustalonych arbitralnie przez Europejczyków.

Comments are closed.