You are here: Home > Ekologia > Punktowe źródła zanieczyszczeń

Punktowe źródła zanieczyszczeń

Punktowe źródła zanieczyszczeń możliwe są do eliminacji w oczyszczalniach ścieków, których zadaniem jest eliminacja wszelkich związków i elementów, które przedostały się do wody w wyniku jej użytkowania lub nieumyślnego zanieczyszczenia przez człowieka. Usuwanie tych substancji odbywa się w kilku etapach:

a)    oczyszczanie mechaniczne —jego zadaniem jest usunięcie z wody zarówno większych przedmiotów, np. kawałków drewna, plastikowych opakowań, jak i cząstek mułu i piasku; większe elementy wyłapywane są specjalnymi grabiami i przeznaczone np. do spalenia, zaś drobiny piasku i mułu zostają wytrącone w osadnikach; mechanicznie można również usunąć większość substancji lżejszych od wody, np. tłuszczów, olejów, substancji ropopochodnych, które sa^ zgarniane z powierzchni wody w odpowiednich basenach;

b)    oczyszczanie chemiczne — jego zadaniem jest usunięcie związków rozpuszczalnych i koloidalnych oraz pozostałych po pierwszym etapie substancji nierozpuszczalnych; ważnym etapem oczyszczania chemicznego jest usuwanie substancji trujących, które mogłyby zniszczyć organizmy wykorzystywane w kolejnym etapie;

c)    oczyszczanie biologiczne — jego zadaniem jest usunięcie rozpuszczonych związków organicznych, które nie zostały usunięte w poprzednich etapach; większość tych związków to rozpuszczone lub koloidalne substancje organiczne, które zostają wbudowane w biomasę mikroorganizmów; produktem końcowym procesu oczyszczania biologicznego jest masa bakteryjna i proste związki mineralne, jak: CO2,NH3, który jest utleniany do NO3, H2S — utleniany do S04 oraz pochodzący głównie ze środków piorących PO4.

Bardzo ważne jest zadbanie podczas procesów oczyszczania o dostateczną ilość tlenu. W przeciwnym wypadku zachodziłyby procesy gnilne i woda nie nadawałaby się do użycia.

Comments are closed.