You are here: Home > Ekologia > Proces flotacji

Proces flotacji

Jedną z większych grup odpadów przemysłowych stanowią odpady poflotacyjne. Proces flotacji* dotyczy w naszym kraju przede wszystkim rud miedzi (zawartość Cu w rudzie wynosi 1,4 -2,0%), rud cynkowo – ołowiowych (zawartość Zn i Pb w rudzie do 3%), siarki i przemysłu węglowego. Najwięcej odpadów zgromadzono na obszarze Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) – 387 min ton odpadów poflotacyjnych. Gromadzone są one w zbiornikach za pomocą hydrotransportu (rurociągiem dopływa mieszanka 12% części stałych i 88% wody). Łączna powierzchnia siedmiu zbiorników osadowych wynosi 2215 ha. Większość osadów z czterech kopalni rud miedzi przyjmuje jeden z dwóch czynnych zbiorników – Żelazny Most. Co roku przybywa ich ok. 25 mln ton. Jest to olbrzymi obiekt hydrotechniczny o powierzchni 12 km2 i pojemności 170 min m3. Osadniki rejonu Olkusza, gdzie wydobywa się rudy cynkowo – ołowiowe, zajmują powierzchnię 265 ha. W fazie projektowej znajdują się plany powiększenia zbiornika do objętości 350 min m3, a perspektywicznie (lata 2030 – 40) — do 1000 min m3. Byłoby to więc największe składowisko odpadów na świecie. Już dziś jednak stanowi ono poważne zagrożenie dla środowiska. Pod budowę tego obiektu wykorzystano teren o powierzchni 15 km2, na którym przed budową znajdowały się trzy wioski. Radykalne zmiany dotknęły zlewnie dwóch cieków: Kalinówki i Lipówki. Ich wody zostały skierowane częściowo do nowych, sztucznych koryt. Podstawowe problemy wywołane obecnością zbiornika to:

+infiltracja do podłoża wysoko zmineralizowanych wód nadosadowych oraz ich zrzut do rzeki,

+pylenie z powierzchni plaż, zbudowanych z wysuszonych osadów,

+degradacja gleb wywołana pyleniem i zmianami składu chemicznego wód gruntowych.

Comments are closed.