You are here: Home > Ekologia > Prawo w ochronie środowiska i ochronie przyrody

Prawo w ochronie środowiska i ochronie przyrody

Czy wyobrażasz sobie ochronę środowiska bez uregulowań prawnych? Zobaczmy, co na temat prawa ochrony środowiska mówią sami prawnicy: „Zagadnienia ochrony środowiska są domeną nauk przyrodniczych i technicznych, ale ważną rolę odgrywają również nauki prawne. Kiedy już bowiem zostanie postawiona diagnoza co do istoty i stopnia zagrożenia środowiska, jego przyczyn, a nawet będą określone techniczne środki zapobiegawcze i zaczniemy się zastanawiać nad zapobieganiem złu — z tą chwilą przechodzimy na płaszczyznę prawa. Te niepokojące nas zjawiska powstają bowiem na tle określonych układów stosunków społeczno – gospodarczych. Aby chronić środowisko, musimy wpływać na organizację tych stosunków, co z kolei możemy osiągnąć tylko za pomocą prawa, które jest środkiem działania polityki państwa. Kto mówi <ochrona> mówi przez to samo <prawo>.” (z wypowiedzi prof. W. Brzezińskiego – jednego z wybitnych znawców prawa ochrony środowiska).

Comments are closed.