You are here: Home > Ekologia > Polska energetyka

Polska energetyka

Polska energetyka uzależniona jest całkowicie od krajowych złóż węgla kamiennego i brunatnego. Nowe kopalnie możemy budować na obrzeżach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) i w Lubelskim Zagłębiu Węglowym (LZW), jednak złoża zalegają w trudnych warunkach geologicznych i na dużych głębokościach, co znacznie podwyższa koszty wydobycia. Ponadto rejon LZW sąsiaduje bezpośrednio z przyrodniczo bezcennymi obszarami Poleskiego Parku Narodowego. Podjęcie rozbudowy tego zagłębia z całą pewnością odbiłoby się niekorzystnie na przyrodzie parku. Analogiczna sytuacja zachodzi w górnictwie węgla brunatnego, np. porzucono projekt eksploatacji złóż zalegających pod Poznaniem (w tzw. „rowie poznańskim”), gdyż podjęcie wydobycia zakłóciłoby poważnie obieg wód podziemnych w strefie ujęć wody pitnej dla Poznania. Przewiduje się jednak podjęcie eksploatacji w kilku innych rejonach. Wobec małych zasobów gazu ziemnego wskazane jest w naszym kraju pozyskiwanie metanu, towarzyszącego pokładom węgla kamiennego oraz opracowywanie nowoczesnych technologii zgazowywania węgła, który to proces będzie miał coraz większe znaczenie w światowym bilansie paliw.

Uruchomienie wydobycia rud cynkowo – ołowiowych w rejonie Zawiercia wywarłoby negatywny wpływ na Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych, szczególnie poprzez odwodnienie znacznego obszaru. Podobnie nie podjęta eksploatacja zalegających w okolicach Suwałk na głębokości 1200 -2000 m rud magnetytowe – tytanowo – molibdenowych przyniosłaby katastrofalne skutki dla przyrody Pojezierza Suwalskiego – jednego z najczystszych rejonów Polski, gdzie największe zyski dla regionu przyniesie rozwój turystyki. Nota bene, ze względu na trudności techniczne rudy tego typu, zalegające w tak trudnych warunkach geologicznych, nie były na świecie dotąd wydobywane.

Comments are closed.