You are here: Home > Ekologia > Ozon tzw. troposferyczny

Ozon tzw. troposferyczny

Ozon tzw. troposferyczny, zalegający przy powierzchni Ziemi, gdzie jego stężenie w warunkach naturalnych jest stukrotnie mniejsze niż w stratosferze, działa toksycznie na organizmy żywe. Podrażnia on układ oddechowy i osłabia układ immunologiczny. Wpływa także niekorzystnie na roślinność, szczególnie na rośliny uprawne. Od początku wieku nastąpiło podwojenie ilości ozonu przy powierzchni Ziemi. Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu ozonu są: wysoka temperatura, obecność tlenków azotu, bezchmurna pogoda (gdyż wtedy do powierzchni Ziemi dociera bez przeszkód promieniowanie UV, katalizujące rozbijanie N02 na NO i wolny tlen O, który — łącząc się z O, — daje 03), długi dzień i pogoda bezwietrzna. Zwarta pokrywa chmur eliminuje powstawanie ozonu przy powierzchni Ziemi.

Comments are closed.