You are here: Home > Ekologia > Okresowe wahnięcia liczebności

Okresowe wahnięcia liczebności

Okresowe wahnięcia liczebności i zagęszczenia populacji nazywamy fluktuacjami.
Nie zawsze jednak zmiany liczebności wahają się w stosunkowo wąskich granicach. U wielu gatunków zakres tych wahań jest bardzo szeroki. Na skutek wzrostu rozrodczości liczebność populacji osiąga wartości szczytowe. Następnie rozrodczość ulega zahamowaniu przy wielkiej śmiertelności, po czym liczebność znów’ się stabilizuje. Cykliczne fluktuacje opisano dla niektórych ryb północnego Atlantyku, np. łososia szlachetnego Salino salar, śledzia oceanicznego Clupea harengus, dorsza Ga-dus morrhua. Od dawna znane są cyklicznie powtarzające się zmiany liczebności gryzoni na półkuli północnej, podobnie jak odżywiających się tymi gryzoniami ptaków, np. sowy białej Nyctea scandica, myszołowa Buteo lagopus i drapieżnych ssaków, np. rysia Lynx lynx, lisa polarnego Alopex lagopus, lisa Vuplex vulpex. Najlepiej poznane zostały: czteroletni cykl lemingów Lemmus lemmus  i ich prześladowców z terenów tundry i dziesięcioletni cykl zająca śnieżnego Lepus americaniis i rysia kanadyjskiego Lynx canadensis z lasów szpilkowych Ameryki Północnej .

Od czasu do czasu rozwój populacji wymyka się spod kontroli zagęszczenia, tak jak się to zdarza w czasie masowego rozwoju (gradacji) niektórych szkodników. Podobną sytuację obserwujemy w przypadku rozwoju populacji ludzkiej, zwłaszcza w czasach historycznych.

Comments are closed.