You are here: Home > Ekologia > Ochrona zasobów wodnych

Ochrona zasobów wodnych

W ochronie wód podstawową zasadą jest oczywiście zapobieganie jej zanieczyszczeniom, szczególnie w zbiornikach o niewielkich zdolnościach do samooczyszczania. Rekultywacja jest ostatecznością w dodatku niezwykle kosztowną. Jest to ochrona wody w sensie jakościowym.

Innym problemem jest ochrona wody w sensie ilościowym — problemem, który w naszym kraju nabierać będzie coraz większej wagi. Najskuteczniejszym sposobem na oszczędzanie wody jest z jednej strony rozbudzanie świadomości obywatelskiej, a z drugiej motyw finansowy. Dobiym rozwiązaniem oszczędnościowym (zarówno ilości, jak i jakości) jest — stosowane często w krajach wysoko rozwiniętych — zmuszenie zakładu produkcyjnego do korzystania z wody, którą sam odprowadza do np. rzeki. Punkt poboru wody dla potrzeb zakładu znajduje się w tej sytuacji w biegu rzeki poniżej ujścia ścieków. Innym rozwiązaniem jest stosowanie zamkniętych obiegów wody w cyklu produkcyjnym. Z kolei zużycie wody do celów komunalnych winno być regulowane ceną koniecznym tego uzupełnieniem jest jednak zamontowanie indywidualnych liczników w każdym gospodarstwie domowym, gdyż stosowanie zryczałtowanych stawek nie zachęca nikogo do oszczędzania. Koszt zamontowania liczników zwróci się w krótkim czasie.

Pobór wód powierzchniowych i podziemnych, odprowadzanie ścieków i wiele innych działań wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia wodnoprawnego. Na koniec należy wspomnieć o możliwościach uzyskania czystej wody ze źródeł, które dotychczas traktowały ją jako zło konieczne. Przykładowo z nie eksploatowanej już kopalni miedzi „Konrad” w Iwinach czystą podziemną wodę wylewa się do rzeki. Kombinat „Polska Miedź” pragnie zainwestować w ujęcie wody, które jest w stanie zaopatrzyć 200 – tysięczne miasto.

Comments are closed.