You are here: Home > Ekologia > Obszary zagrożenia środowiska

Obszary zagrożenia środowiska

Przemiany społeczno – gospodarcze, dokonujące się w Polsce od roku 1989 a szczególnie postępująca decentralizacja zarządzania i idący za tym wzrost znaczenia organów samorządowych w podejmowaniu decyzji, również w zakresie szeroko rozumianego gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, spowodował) konieczność zasadniczej rewizji koncepcji obszarów zagrożenia ekologicznego.

W 1995 roku opracowana została w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska nowa „Klasyfikacja gmin pod względem występowania zagrożeń środowiska”, nosząca podtytuł „Weryfikacja obszarów ekologicznego zagrożenia”. W klasyfikacji tej podstawową jednostką przestrzenną poddawaną ocenie jest gmina lub miasto w swoich granicach administracyjnych a wskaźniki zagrożeń środowiska określa się na podstawie danych dotyczących imisji a nie emisji zanieczyszczeń (jeśli nie pamiętasz, co oznaczają te terminy, zajrzyj do słowniczka). Zaproponowano również nową definicję „obszarów zagrożenia środowiska”.

Obszar zagrożenia środowiska to obszar lub fragment obszaru podstawowej jednostki lub grupy jednostek administracyjnych, na których występują czynniki antropopresji w natężeniu powodującym realne ryzyko powstania uciążliwości lub szkodliwych uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi (w rozumieniu art. 3 pkt 6 Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska), a zwłaszcza zanieczyszczenia środowiska trwale i w znacznym stopniu naruszające obowiązujące normatywy jakości środowiska i zasady gospodarczego wykorzystania środowiska.

Comments are closed.