You are here: Home > Ekologia > Obieg węgla w przyrodzie

Obieg węgla w przyrodzie

Biogeochemiczny obieg węgla opisuje się na podstawie cyklu obiegu podstawowego związku, w którym ten pierwiastek się znajduje – dwutlenku węgla. Obieg C02 jest regulowany głównie przez procesy jego wiązania (fotosynteza, chemosynteza, rozpuszczanie się w wodzie) i uwalniania (oddychanie, uwalnianie z gleby i procesów geologicznych zachodzących w skorupie ziemskiej, spalanie paliw).
Obieg ten jest utrzymywany głównie przez ustalenie się równowagi pomiędzy dwoma podstawowymi procesami zachodzącymi na Ziemi — fotosyntezą i chemosyntezą a oddychaniem.

Zasadnicza część węgla wiązana jest w przez rośliny zielone mórz i lądów. Zasoby dostępnego CO2 zostałyby szybko wyczerpane, gdyby nie uwalnianie tego gazu w procesach oddychania. Rośliny wydalają do środowiska CO2 w ilości 1% swojej masy na dobę, ssaki – 3%, ptaki – 25%, a mikroorganizmy aż 500%. Część tego gazu pochodzi z procesów rozkładu materii organicznej i procesów wulkanicznych oraz spalania paliw organicznych.

Comments are closed.