You are here: Home > Ekologia > Hierarchiczny układ przyrody

Hierarchiczny układ przyrody

Odzwierciedleniem hierarchicznego układu przyrody jest warstwowa klasyfikacja nauk przyrodniczych. Atoniami zajmuje się fizyka cząstek elementarnych i jądra atomowego, szczeblem cząsteczek zajmuje się chemia, a cząsteczkami w układach ożywionych — biochemia, szczeblem makroskopowych ciał fizycznych zajmują się różne działy fizyki, zaś w przypadku organizmów żywych — biofizyka, cytologia, histología, biologia organizmalna. Ponadorganizmalne poziomy materii żywej to przedmiot zainteresowań ekologii, biogeografii. geologii, a także dyscyplin szczegółowych: oceanografii, hydrobiologii, klimatologii itp. Ciałami niebieskimi, tj. poziomem planetarnym i galaktycznym zajmuje się astronomia, zaś organizacją wszechświata — kosmologia.

Comments are closed.