You are here: Home > Ekologia > Eurybionty

Eurybionty

Eurybionty (organizmy eurytopowe) cechują się szerokim zakresem tolerancji, występują w granicach dużej zmienności czynników środowiskowych. Na przykład organizmy występujące w szerokim spektrum termicznym, jak wróbel Passer domesticus, puma Puma concolor i wiele innych gatunków kosmopolitycznych to eurytermy. Stenobionty charakteryzują się niewielką tolerancją i występują w warunkach, w których wartość czynników środowiskowych waha się w niewielkich granicach, np. większość małp jest stenotermami i znosi tylko temperatury klimatu równikowego, stąd ich zasięg geograficzny jest ograniczony do terenów, gdzie temperatura nie spada poniżej 18-19°C i nie przekracza 48-50°C.
Jeżeli zakres tolerancji jest wąski, ale po stronie niższych wartości działającego czynnika, to do przedrostka steno- dodaje się jeszcze -oligo, np. zwierzęta bezkręgowe żyjące wysoko w górach są oligostenotermami. Gdy zaś stenobiont preferuje wysokie wartości czynnika, to dodajemy przedrostek -poli, jak np. organizmy gorących źródeł — zwane polistenotermami .

Comments are closed.