You are here: Home > Ekologia > Degradacja wód podziemnych

Degradacja wód podziemnych

Degradacja wód podziemnych, następuje na skutek przenikania substancji szkodliwych z nie zabezpieczonych — przeważnie dzikich — wysypisk śmieci, hałd odpadów przemysłowych, nieszczelnych rurociągów, stacji paliw i zakładów chemicznych oraz w wyniku chemizacji rolnictwa. Ropa i substancje ropopochodne przenikają do gruntu i tworzą wtórne złoża powyżej poziomu wód gruntowych, ponieważ są to substancje lżejsze od wody.

Przy okazji warto nadmienić, że straty poniesione przez Polskę w wyniku prawie pięćdziesięcioletniej obecności wojsk radzieckich, w znacznej części mają charakter szkód ekologicznych. Przykładowo w 1995 roku nastąpiła konieczność zainstalowania na cieku Kopanina, wypływającym spod poradzieckiego lotniska w Legnicy, filtrów powstrzymujących przedostawanie się do rzeczki Kopanina zanieczyszczeń z lotniska, które jak gąbka nasiąknięte jest paliwem lotniczym, olejami i smarami. Substancje te, przedostające się przez system drenażowy do rzek, zagrażają ujęć i om wody pitnej. Operacja oczyszczania lotniska finansowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpadów7 zawierających chemiczne środki ochrony roślin (pestycydy) zmagazynowano w kraju 1600 ton. Ich przenikanie do gruntu — zarówno wskutek przecieków w magazynach jak i spływów z pól — wywołuje negatywne skutki w biosferze, gdyż następuje ich kumulacja w łańcuchu troficznym, co jest bardzo niekorzystnie dla człowieka — ostatniego ogniwa łańcucha troficznego.

Comments are closed.