You are here: Home > Ekologia > Degradacja jezior

Degradacja jezior

Degradacja jezior następuje na skutek działalności człowieka. Danych na temat jakości wód powierzchniowych dostarczają badania prowadzone w ramach monitoringu wód powierzchniowych i w ramach badań prowadzonych przez ośrodki naukowe.

Działalność człowieka prowadzi także do czysto mechanicznych zmian w ekosystemach jeziornych. Począwszy od budowy małych pomostów dla wędkarzy, poprzez potężną zabudowę rekreacyjną dużych ośrodków wypoczynkowych, aż do budowy urządzeń hydrotechnicznych, np. portów czy zapór podpiętrzających — wszystkie te czynniki powodują zmiany w litoralu i strefie brzegowej jeziora (przejawem tego typu działań jest np. wycinanie roślinności brzegowej). Jeziora podpiętrzone bądź sztuczne zbiorniki na rzece narażone są w strefie brzegowej na dodatkowy czynnik stresujący. Są nim częste zmiany poziomu lustra wody powodujące odsłanianie i zalewanie strefy litoralu, co prowadzi do zaniku roślinności i wzmożonej erozji brzegów. Zjawisko to występuje ze szczególnym natężeniem w zbiornikach elektrowni szczytowo – pompowych, w których wahania poziomu lustra wody są bardzo duże i regularne (cykl dobowy).

Comments are closed.