You are here: Home > Ekologia > CZY ZAKŁÓCIMY RÓWNOWAGĘ W ATMOSFERZE

CZY ZAKŁÓCIMY RÓWNOWAGĘ W ATMOSFERZE

Ponieważ atmosfera jest układem niezwykle dynamicznym i skomplikowanym oraz mało dotąd poznanym, bardzo trudno przewidywać jej reakcje na zmiany dokonywane w niej przez człowieka. Jednym z najważniejszych składników atmosfery jest tlen, produkowany przez rośliny w ilości 67 — 116 mld ton na rok. Dla fotosyntezy niezbędny jest dwutlenek węgla, pobierany przez rośliny w ilości 115 – 200 mld ton na rok. Źródłem CO2 w atmosferze są procesy oddychania i procesy rozkładu organizmów, a także wybuchy wulkanów i pożary. Pozostałe składniki atmosfery to — oprócz azotu i niewielkiej ilości innych gazów (w tym dostarczanych przez człowieka) — także pyły, dostarczane w procesach naturalnych, np. wybuchy wulkanów, burze piaskowe, erozja wietrzna, szczególnie na obszarach lessowych lub przez człowieka, czy to bezpośrednio — w wyniku działalności gospodarczej, czy też pośrednio — w wyniku uruchamiania procesów naturalnych, np. erozji wietrznej gleb.

Można wyróżnić trzy zasadnicze grupy oddziaływań antropogenicznych:

  • zanieczyszczenia gazowe,
  • zanieczyszczenia pyłowe,
  • promieniowanie jonizujące i nie jonizujące.

Comments are closed.