You are here: Home > Ekologia > Cykl hydrologiczny

Cykl hydrologiczny

Po cyklu obiegu CO2 jest on najważniejszym dla przyrody cyklem ze względu na znaczenie wody. Oba w dużym stopniu są wrażliwe na działalność człowieka oraz wpływają na pogodę i klimat. Obieg wody odbywa się praktycznie bez strat, a rocznie około 1% wody pochodzącej z opadów jest zużywana na produkcję biomasy ekosystemów. Charakterystyczną cechą obiegu wody jest to, że więcej wody wyparowuje z mórz i oceanów niż do nich wraca. Wynika z tego, iż część opadów atmosferycznych opadających na ekosystemy lądowe zawiera wodę pochodzenia oceanicznego, Z wody tej korzysta też człowiek. Obliczono, że w dolinie Missisipi 90% opadów pochodzi z mórz. Drugim charakterystycznym zjawiskiem cyklu jest powiększający się deficyt tzw. puli wody podziemnej powodowany głównie działalnością człowieka, w wyniku której następuje zwiększenie szybkości spływu wód powierzchniowych. Obieg wody w biosferze jest jednym z czynników decydujących nie tylko o klimacie, ale także o rodzajach gleb i roślinności.

Krążenie wody w przyrodzie jest stosunkowo szybkie, a ze względu na długość i czas trwania cyklu wyróżnia się duży i mały obieg.

Mały cykl hydrologiczny trwa od 1 doby do 1 roku i obejmuję wodę krążącą w układzie atmosfera — powierzchniowa warstwa litosfery wraz z organizmami żywymi, zwłaszcza roślinami. Wyparowywana z gleby i wytranspirowana przez rośliny woda dostaje się do atmosfery i w krótkim czasie skrapla się, opadając w postaci deszczu lokalnego. Najbardziej typowym przykładem małego obiegu jest krążenie wody w wilgotnym lesie w klimacie równikowym lub obieg wody w układzie:

morze, ocean —> parowanie —> atmosfera —> deszcz —> śnieg —> morze, ocean.

Duży cykl hydrologiczny obejmuje układ morze, ocean – kontynent – morze -kontynent. Cała masa wody na ziemi ulega wymianie w ciągu około 3600 lat, woda atmosferyczna — co około 12 dni.

Comments are closed.