You are here: Home > Ekologia > Cele rekultywacji gleb

Cele rekultywacji gleb

Celem rekultywacji gleb jest przywrócenie jej pełnych możliwości produkcyjnych, utraconych w wyniku degradacji. Na terenach pogórniczych preferuje się ponadto osiągnięcie przez zrekultywowaną glebę większej urodzajności w porównaniu ze stanem przed jej zniszczeniem. Degradacja spowodowana zabieraniem gleb pod hałdy i wyrobiska dotyczy jednak tylko niewielkiego odsetka gruntów w Polsce.

Problemem odnoszącym się do większości gleb jest jej zakwaszenie lub — na znacznie mniejszym obszarze — ałkalizacja. Ten ostatni proces występuje często na obszarach opadów kwaśnych, powodując ich neutralizację. Środkiem zapobiegawczym przeciwko zakwaszeniu gleb jest ich dolomityzowanie i wapnowanie. Bardzo trudna i kosztowna jest rekultywacja gleb skażonych metalami ciężkimi. Nadmierna ich kumulacja prowadzi nawet do powstawania pustyni poprzemysłowej. Problem kwaśnych opadów i metali ciężkich możliwy jest do rozwiązania tylko w wyniku zastosowania kompleksowej ochrony powietrza.

Comments are closed.