You are here: Home > Ekologia > Biotop

Biotop

Biotop to całość warunków środowiskowych, w których może żyć zespół organizmów.

Pojęcia biotopu lub środowiska życia używa się najczęściej w stosunku do organizmu. Ponieważ świat organiczny ma hierarchiczną strukturę, to i środowisko należy traktować na różnych poziomach: środowisko sosny i lasu sosnowego nie jest takie samo. Środowiskiem sosny jest przede wszystkim zespół innych sosen i organizmów innych gatunków. Natomiast środowisko lasu składa się z sąsiadujących z nim innych zbiorowisk roślinnych, np. zarośli śródpolnych, łąk oraz warunków klimatycznych, gleby, wody itp.

Każdy gatunek charakteryzuje się właściwymi dla siebie wymaganiami wobec czynników środowiskowych. Może żyć tylko w określonej temperaturze, wilgotności, podłożu, przy określonym dostępie światła itp.

Całokształt wymagań życiowych gatunku to nisza ekologiczna.

Comments are closed.